Halal en Dierenwelzijn

Met een offerboycot schiet niemand wat op… maar met een slachthuisboycot wél! Wat er geboycot moet worden zijn de slachterijen die offerdieren 'martelen' voor de halal slacht.

Wie de oproep tot een offerboycot niet heeft meegekregen heeft de afgelopen tijd onder een steen gelegen. De oproep is gedaan door het Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht & Omgeving (S.M.U.O.), die in een online pamflet haar zorgen heeft geuit over het gebrek aan transparantie bij halal slachterijen. Het betreft een kwestie die de moslimgemeenschap al langer parten speelt, en waar grote onduidelijkheid én onenigheid over bestaat: de toepassing van bedwelming bij (offer)dieren.