Disclaimer Vrijwaringsclausule

De inhoud van de website Halalblog.nl (HALAL.BLOG) wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan HALAL.BLOG niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actueelheid van deze informatie.

Aansprakelijkheid

HALAL.BLOG is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de op de website Halalblog.nl aangeboden informatie. Aan de inhoud van de website HALAL.BLOG kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Overnemingsvrijheid

Voor de inhoud van de website Halalblog.nl bestaat nadrukkelijk géén overnemingsvrijheid, tenzij met schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaren en/of beheerders. Het produceren van unieke content (in o.a. de vorm van blog-artikelen, opiniestukken, fotomateriaal en video-content) is een tijdrovende en kostbare zaak. HALAL.BLOG behoudt zich alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet, voor.

Niet getreurd! De content op HALAL.BLOG is gratis (en dat blijft het ook).

Privacy

HALAL.BLOG onderschrijft uw recht op privacy op het web en stelt alles in het werk om uw veiligheid op internet te garanderen. Dit is van toepassing op alle webpagina’s die zijn ondergebracht op Halalblog.nl. Het geldt echter niet voor webpagina’s van andere organisaties die aan onze site gelinkt zijn en die mogelijkerwijs een ander privacy-beleid voeren.

Wij verzamelen op onze website géén persoonsgebonden gegevens, tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt via een online formulier. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons strikt vertrouwelijk behandeld.

Op het internet gegenereerde e-mailadressen en andere persoonsgebonden gegevens worden door ons niet verkocht of verhuurd aan derden. HALAL.BLOG verschaft – geheel volgens islamitische principes – andere organisaties op generlei wijze toegang tot zulke mailinglijsten.

Wij kunnen de door u aan ons verstrekte persoonsgebonden gegevens wél gebruiken om u te informeren. Als u geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u dit melden via ons contactformulier.

Copyright © HALAL.BLOG