Doe mee met HALAL.BLOG Unieke exposure binnen de moslimgemeenschap

Halal betekent ‘islamitisch-juridisch toegestaan’. In het dagelijkse leven wordt de term vooral gebezigd om de status van voedsel en voeding aan te duiden. Eenvoudig gezegd: of het voor een moslim toegestaan is om bepaalde etens- en drinkwaren te nuttigen. Deze regels staan vermeld in de islamitische spijswetten.

Spijswetten

Inmiddels is een deel van die spijswetten ook bekend bij een groot deel van het niet-islamitische publiek. Denkt u aan het verbod op het consumeren van varkensvlees en alcoholhoudende dranken. In mindere mate is men ook op de hoogte van het feit dat bedwelmende en verslavende middelen (zoals rookwaren en drugs) niet tot de toegestane consumptiegoederen behoren.

Reikwijdte

Het oordeel ‘halal’ is echter een brede term die ook wordt gebezigd om de mate van goedkeuring van consumptiegoederen in het algemeen (zoals gebruiks- en verbruiksartikelen), diensten en sociale omgangsvormen aan te duiden. Denk u aan de halal hypotheek, halal financiering, halal reizen, halal cosmetica enzovoort. Halal laat zich dus absoluut niet beperken tot louter frikandellen!

Halal Lifestyle

Onder Halal Lifestyle valt het gehele doen en laten van een moslim. Dit kan dus van alles zijn: van gebruiks- en verbruiksartikelen tot diensten en omgangsvormen. Een moslim streeft in alle facetten van het leven harmonie na, een leefstijl waarbij de eigen gedragingen en handelingen in overeenstemming zijn met de islamitische waarden en normen.

Wat de spirituele band met God ondermijnt, moet worden vermeden. Wat die persoonlijke relatie versterkt en tot bloei brengt, moet worden opgezocht. Wat telt is de wijze waarop die toenadering wordt nagestreefd: gekaderd binnen het toelaatbare en zuiver van intentie. De mogelijkheden zijn duizend-en-één. Wat voor de mens klein en onbetekenend oogt kan in Gods ogen zwaar wegen. Ieder woord en iedere daad bieden kansen. Voor de moslim ligt hierin de uitdaging.

Halalconsument

HALAL.BLOG richt zich als Lifestyle Blog specifiek op de halalconsument. Onder de term halalconsument wordt verstaan:

 1. de consument die vanuit zijn of haar islamitische identiteit geïnteresseerd is in halal producten en diensten, en een informatiebehoefte heeft op het gebied van Halal Lifestyle;
 2. de consument die vanwege andere dan religieuze redenen belangstelling heeft voor halal producten en/of diensten. Bijvoorbeeld een consument die halal voedsel en voeding consumeert vanwege gezondheidsredenen (denkt u aan een allergie voor varkensvlees).
  Het kan ook zijn dat een consument zich beroepsmatig wil verdiepen in halal als levenswijze. Bijvoorbeeld wanneer deze vanuit zijn of haar werkveld rekening wil houden met de wensen van islamitische collega’s, cliënten en/of patiënten.
Samenwerken
 • Bent u een persoon of organisatie die op een doeltreffende wijze de halalconsument wil bereiken?
 • Wilt u uw persoon, product of dienst op een unieke wijze introduceren en/of promoten?
 • Bent u op zoek naar een maximale exposure in de moslimgemeenschap?

Dan is HALAL.BLOG het aangewezen platform voor u! Dit zijn de standaard mogelijkheden:

 1. Het schrijven van een advertorial;
 2. Het sponsoren van een blogartikel;
 3. Het produceren (opnemen) van een halalvlog;
 4. Het sponsoren van een halalvlog;
 5. Het plaatsen van gesponsorde posts op social media;
 6. Het plaatsen van links en banners, al dan niet in combinatie met bovengenoemde opties;
 7. Het opzetten van een (reclame)campagne.

Klik op de volgende link om direct contact op te nemen. Neemt u ook contact op indien u specifieke wensen heeft. Ik denk graag met u mee!

Uitleg advertorial

Een advertorial is een gesponsord artikel waarin reclame van een opdrachtgever is verwerkt. In een advertorial kunnen ook links en banners worden geplaatst.

In overleg met uw persoon of organisatie schrijf ik tegen een vergoeding een inhoudelijk interessant artikel over uw persoon, organisatie, product of dienst. Voorbeelden van een advertorial: een uitgebreid interview of een recensie van een product of dienst. Deze belicht ik vanuit een halal perspectief, het bindende element dat in iedere post op HALAL.BLOG terugkeert.

Begeleiding
Persoonlijke en motiverende verhalen kunnen op mijn bijzondere belangstelling rekenen. Als schrijver en Halal Lifestyle Expert adviseer en begeleid ik u ook in de formulering. Zo kan ik u helpen om de sterke punten van uw verhaal, product of dienst – de aspecten die naar mijn ervaring en inzicht goed bij de beoogde doelgroep liggen – te herkennen en (beter te) verwoorden.

Uitleg sponsoring artikel

Op HALAL.BLOG worden regelmatig artikelen over Halal Lifestyle-gerelateerde onderwerpen geplaatst. U kunt ervoor kiezen om één of meerdere artikelen te sponsoren. Hierbij is de onderwerpskeuze vrij: het kan een onderwerp zijn dat u vanuit HALAL.BLOG wordt voorgesteld. Bijvoorbeeld aan de hand van het profiel van uw organisatie. U kunt echter ook zélf een onderwerp aandragen.

Reclame
In dit blogartikel kunnen links en banners worden geplaatst. Ook wordt uw persoon en/of bedrijf genoemd als degene die de publicatie van het artikel mogelijk heeft gemaakt. Bijvoorbeeld door middel van de vermelding ‘Dit artikel wordt u aangeboden door… (naam van de persoon of organisatie) etc.

Verschil
Het verschil tussen een advertorial en het sponsoren van een blogartikel is dat bij laatstgenoemde advertentiemogelijkheid het artikel niet over uw persoon, organisatie, product of dienst gaat.

Zij gingen u voor!
Klik op de volgende link om direct contact op te nemen. Neemt u ook contact op indien u specifieke wensen heeft. Ik denk graag met u mee!