Met een offerboycot schiet niemand wat op… maar met een slachthuisboycot wél! Wat er geboycot moet worden zijn de slachterijen die offerdieren 'martelen' voor de halal slacht.